ห้องพัก

เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า  เราจึงมีห้องพักหลายราคาให้ท่านเลือก ตั้งแต่ราคาประหยัดในห้อง
พักรูปแบบพัดลมไปจนถึงห้องแอร์  

  • ห้องพัดลมขนาดเล็ก
  • ห้องพัดลมขนาดกลางสำหรับ 2 ท่าน/3 ท่าน
  • ห้องพัดลมวิวทะเล
  • ห้องแอร์วิวสวน
  • ห้องแอร์วิวทะเล